Vandre-spillet

Museum50 Familie-spil Vandre-spillet

Vandre-spillet

Skrevet af Museum 50

Indledning:

De færreste tænker over hvor let begrænsning af ytrings-friheden fører til indædt kamp mod petitesser. Her er et eksempel fra 1944-45.

Pernille Pedersen skriver:

Citat fra hjemmesiden:: http://www.vendsysselunderbesaettelsen.dk:
“Om min fine nye RAF hue som min flinke nabo har foræret mig. RAF huerne var over hele landet blevet en stiltiende provokation fra den danske befolkning. RAF huer og farverne blå-hvid-rød, eller blot omvendt eller på anden måde  sammenblandet, var strengt forbudt af tyskerne.

I juli 1943 var der indberetninger til politiet landet over disse RAF huer og andet misbrug med de 3 farver. (Citat slut)

Det var i hine tider ikke så få gårde og formuer der blev tabt ved et spil kort. Desværre blev problemet ikke mindre gennem det 18. og begyndelsen af det 19. århundrede, hvor kortspil fangede mange mænd, der på kroen fik et slag kort og i tilgift rigeligt med øl og brændevin, og utallige var de husmødre som forbandede kortspil, fordi det uden varsel kunne sende dem i fattigdom.”

Fotograf Henrik Abildgaard ved Aalborg Stadsarkiv har været så venlig at finde dette foto frem fra arkivet, hvor det lå som negativ.
Tak for hjælpen fra Museum50

Og så til billedets udsagn: Selv om jeg kan besættelsestidens historie, så blev jeg alligevel rystet over den voldsomhed der er blevet lagt for dagen, for at straffe et trykkeri. Som tidligere værnepligtig er jeg ikke i tvivl om den mængde sprængstof der her er brugt.

Statsadvokaten for særlige anliggender skriver i et landsdækkende cirkulære at:

“I Forbindelse med min Cirkulæreskrivelse af den 6-7-1943 hvori jeg bl.a. har henledt Opmærksomheden paa, at Forhandling eller Udstilling af Huer i det engelske Flyvevaabens Farver er en Overtrædelse af Forbudet mod Demonstration i Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 254 af 9. 6. 1941, og anmodet om Indskriden herimod, skal jeg endvidere gøre opmærksom paa, at Udstillinger, Reklamer ved en ensidig Anvendelse af de paagældende Farver kan indeholde en Demonstration. Jeg skal derfor anmode d’Herrer om ogsaa at have Opmærksomheden henledt paa, om saadanne Udstillinger maatte forekomme. Hvor dette findes at være Tilfældet, bedes det henstillet til Firmaets Indehaver at ændre Udstillingens Karakter, efterkommes Henstillingen ikke straks, bedes der optaget Rappel med fornøden Beskrivelse af det udstillede (eller Reklamen), og Sagen bedes hurtigst muligt forelagt mig, Saafremt det maatte stille sig tvivlsomt, om der bør rettes Henstilling til Firmaet, bedes Rapport paa tilsvarende Maade indsendt hertil”.

Tagged , , , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright musum50 2015