Teater med dukker

Museum50 Hobbylandet Teater med dukker

Teater med dukker

Skrevet af Museum 50

Historisk har dukken som teaterfigur sandsynligvis sin rod i oldtidens religiøse ceremonier, og det har selvfølgelig været alt for fristende for borgerne at lave teater med dukker, der kunne fremstille det god og det onde og i et spil afspejle hverdagslivets sørgelige og muntre sider.
Museum50 Teatermasker
Begrebet dukketeater dækker over mange former for teater, hvor figurer erstatter den levende skuespiller, og variationen i figurteater former er stor. Det kan være handskefigurer (Mester jakel. Udbredt i hele europa), skyggefigurer (Bali), stangfigurer(Java) marionetfigurer (Sicilien og Tjekkiet) Papirfigurer (Nordeuropa) eller kombinationer af disse.
Legetøjsteatre i forskellig udformning hører også ind under begrebet dukketeatre.
På for- og bagside af Politikens glimrende bog: Vi spiller dukketeater (1969) ses alle de ovenfor nævnte teaterfigurer.
Museum50 Art Vi spiller dukketeater
Mere viden kan hentes i ovennævnte bog, samt på Dansk Modelteaterforenings hjemmeside: www.dansk-modelteater.dk

Modelteater
De to dukketeaterformer der fandt det største publikum i Danmark var Mester Jakelteatret og Papirteatret.
Papirteatret har i dag betegnelsen Modelteater, fordi man med proscenium, fortæppe, scene, lys og lyd læner sig tæt op ad det levende teater, og hvor kun skuespilleren er erstattet af en figur.
museum50 1 sal 013
At spille teater med papirfigurer har sikkert udviklet sig ud fra den almindelige nysgerrighed og trang til at se billeder, og trykteknikkens stade i begyndelsen af 1800-tallet gør det muligt at producere franske mode-billeder. Heraf opstår ideen med at at udklippe mode-billederne, og springet derfra og til at klippe forskellige kjoler til samme model lå lige for, og påklædningsdukken var en realitet. (Frankrig 1830). Omkring 1850 kommer glansbillederne på markedet.

Fra slutningen af 1700-tallet tager ønsket om at sætte sine udklippede figurer ind i en dramatisk sammenhæng sin begyndelse, for på den måde kopiere det levende teater en miniature. Der er viden om opstillingen af tableauer med figurer af papir helt tilbage fra disse år, men man daterer dukketeatrets fremkomst til England den 10 september 1811, fra hvilken dato man har et færdigt papirteater med scene, dekorationer, figurer og ikke mindst en tekst med dialog. (Se artiklen Modelteatrets historie)

Modelteater i perioden 1940 til 1960

Modelteatret / Papirteatret ser bogstaveligt lyset i Danmark i slutningen af 1800-tallet og har sin glansperiode frem til den økonomiske krise i mellemkrigsårene.
Under besættelsen steg interessen igen for modelteater. Selvfølgelig hjulpet godt på vej af mørkelægning og udgangsforbud. Således kunne ”Socialdemokraten” den 15 januar 1944 bringe artiklen: ”Danmarks Modelteaterejere organiserer sig”. Og denne forening fik navnet ”Dansk Modelteatersamfund”. En forening der stadig eksisterer i dag under navnet: ”Dansk Modelteaterforening”.

Billeder af C model og bøger

I mange hjem levede modelteaterinteressen videre efter besættelsen, men interessen tyndede ud efterhånden som fjernsynet vandt frem. Dog levede Modelteaterforeningen videre med en meget entusiastisk skare medlemmer, der i mange år var den faste kundekreds i Priors modelteater forretning ved Rundetårn.

Et andet eksempel på interessen for modelteater under besættelsen kan ses under rubrikken: ”Den glemte mappe”.

OCH fortæller: Min egen passion for modelteater har sit udspring i 1948, da min far kom hjem med ”Pegasus” (Udgivet af Carl Allers Etablissement i 1941) og forestillingen ”Robin Hood”. Jeg var 8 år og målløs over at se, hvordan far og mor byggede teatret op, og alene det at hejse fortæppet og se Robin Hood med flitsbue stå foran xxxx´s fantastiske skov dekoration var overvældende. Måske var det den oplevelse der for alvor satte gang i min hjernes evne til at spille på fantasiens strenge, for det praktiske med at flytte figurer virkede ikke så tiltrækkende som det at sænke fortæppet for efterfølgende at hæve det og se ind i en uvirkelig, men samtidig meget virkelig verden.
I 1949 dør min far og da vi skal flytte fra København og helt til det nordlige jylland, må det fast monterede teater blive tilbage.
Jeg glemte imidlertid aldrig teater-oplevelsen og da jeg gik i 1. mellem havde jeg et lille selvbygget teater med i skole og fik lov til at spille et for klassen. Et eventyrstykke fra brødrene Grim. Mine klassekammerater var skeptiske men tavse (Det ligger til egnen) og min lærer nærmest målløs, for godt nok var jeg kendt på skolen som en dreng med initiativ, men et initiativ som jeg sjældent lod gå ud over det faglige.
Fascination for modelteater forlod mig aldrig, og måske var det denne rejsemulighed i fantasien, der senere fik mig til at indhente det faglige: sprog, matematik, historie og geografi.

Tagged , , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright musum50 2015