Sikkerheden

Museum50 Sikkerheden

Sikkerheden

Denne historiske oversigt har 4 kapitler:

1. Sikkerhedens tidslinie
2. Atombomben

3. Rumkapløbet.
4. Alliancer og aftaler

Emner der hver især havde selvstændige udviklingsforløb, men som samtidig var tæt forbundne.

Når man lader blikket løbe ned over de mange begivenheder, beslutninger og radikale ændringer i verdens magtstruktur, kan man undre sig over, hvordan det danske Folketing overkom at tage stilling til – og beslutte sig for – i hvilken retning landet skulle ind i fremtiden.

På års afstand er nogle af de trufne beslutninger næsten indlysende, men hver beslutning skulle dog debateres i Folketinget, og desuden lå der bag mange af de mest indlysende beslutninger, en viden om, at når man siger ja til noget, så siger man nej til noget andet.

Én stor ulempe var der ved de mange begivenheder i perioden1945-1960: Befolkningen kunne ikke følge med.
Menigmand -kvinde fik en løbende strøm af fotos i sort/hvidt og store avisoverskrifter at tumle med, og når der ikke var tid til bearbejdning af problematikken, kunne det ikke andet end føre til gisninger, misforståelser og utryghed –

– Måske tænkte man. Folketinget ved mest og så er de nok de rette til at træffe de udenrigspolitiske beslutninger – og som det viste sig under overenskomstforhandlingerne  i foråret 1956, så var befolkningen ved at køre træt i efterkris-hverdage, og de holdt sig derfor til det jordnære , løn og kortere arbejdsuge.


Sikkerhedens tidslinie


Denne artikel er en tidslinie, og de 15 års begivenheder, trængt sammen i denne stramme form, giver et godt billede af, at opgaver stod i kø for at komme på forhandlingsbordet:
SIKKERHEDEN
For Danmark betød 2. verdenskrig en afslutning på neutralitetspolitiken, og de danske politikere,

Læs hele historien om Sikkerhedens tidslinie her

Atombomben


Vi er i efteråret 1945 og ser i avisen fotografiet af den udbombede japanske by Hiroshima.
Et fotografi der brændte sig fast i mange menneskers hukommelse,
for det viste så tydeligt, hvilke enorm energi en enkelt Atombombe var i besiddelse af, så hvis . .

Læs hele historien om Atombomben her

Rumkapløbet


Denne artikel om Rumkapløbet er først og fremmest medtaget på denne hjemmeside, fordi rumkapløbet politisk var kædet sammen med sikkerhedspolitikken og atombomben, for med en raket, som den der sendte sputnik 1 ud i rummet, ville det også være muligt at sende en atombåret raket

Læs hele historien om Rumkapløbet her

Alliancer og aftaler


Verdensaftaler:
Den 24. oktober 1945 blev FN, De forenede Nationer grundlagt. “Læs mere…”: FN
Den 27 december 1945 oprettes Verdensbanken.  “Læs mere…” Verdensbanken
Den 11. december 1946 oprettes UNICEF, (FNs børnefond).
Den 12. december 1948 vedtager FNs generalforsamling
Verdenserklæringen om menneskeretigheder.  “Læs mere…” Menneskerettighederne
Den 4. april 1949 danner Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien,
Luxembourg, Norge,

Læs hele historien om Alliancer og aftaler her

Copyright musum50 2015