Museums familien Nielsen

Museum50 Museums familien Nielsen

Museums familien Nielsen

Museum50 er centreret omkring en fiktiv familie, og på denne hjemmeside fortæller Museum50 om familiens nære verden, og den indflydelse som omverdenen havde på den danske familie i 50´erne, med særligt blik på det nordvestjyske område.
Niels Nielsen har arvet sin farfars dørskilt.
Familien Nielsen består af far, mor og 3 børn på henholdsvis 15, 12 og 1½ år + Niels Nilsens far, som er på “De gamles Hjem”.

På museet møder vi familien den sidste aften i 1955.

Sådan bliver familien Nielsen til:
Familien Nielsen består af fiktive personer, men de er ikke fri fantasi, for de er jævnaldrende med min mor, hvorfor så meget ligger lige for. Imidlertid er familien Nielsen hverken kopier af den gang eksisterende mennesker og heller ikke fri fantasi, for de opstår, medens jeg arbejder med hjemme-sidens mange forskellige emner. Før jeg kan skrive deres historie, må jeg have de ting i hænderne, som de havde i hænderne. Jeg må læse de samme aviser og ugeblade, som de læste, og jeg må sætte mig ind i den verden, som de var omgivet af for at fornemme, hvordan de talte, tænkte og følte. På den måde samler jeg for hver artikel jeg skriver stadigt flere brudstykker af det mønster (for nu at bruge en titel af Soya) der til sidst danner Niels, Martha, Marianne, Poul, lille Susanne kaldet “Søs” og Den gamle Jens Nielsen.


At bygge et bo


“Titelbilledet viser et hus af murermestertypen (også kaldet stationsbyhuse), som er næsten identisk med mit barndomshjem i 50´erne. Vores hoveddør sad i modsatte gavl.” OCH
At bygge et hjem op:
De ægtepar, der var den drivende kraft i 50´erne, var typisk blevet gift i perioden

Læs hele historien om At bygge et bo her

Copyright musum50 2015