Film

Film

Der arbejdes på siden !

Herunder bringes:
En oversigt over alle de danske i tiåret 1950 – 1960
En artikel om Astrid Villaume.

Indledning.
Det er let at ironisere over 50´ernes danske film. Man kan bare nævne Morten Korch, Far til fire og Soldaterkammerater, så står de ironiske kommentarer i kø, og eksempler er der mange af i faglitteraturen, så det er ikke nødvendigt her at bringe dem til torvs.

På Museum50 ser vi på tiårets produktion fra en anden vinkel, for nok kan Morten Korch-filmene umiddelbart virke som let kost, men for de biografgængere der levede udenfor storbyerne var filmene 1½ times underholdning på linie med de lokale dilettant-komedier. Ingen lod sig narre af den ondskabsfulde persons angreb på idyllen og den lykkelige slutning – for virkeligheden med de unges afvandring fra landbruget, husmandsbrugenes manglende evne til at brødføde en familie, og de kapitalkrævende ændringer, der skulle til for at gøre et landbrug rentabelt, var reel nok. Denne virkelighed stod lige udenfor hver gårdejers dør, og de små landsbysamfund fulgte nøje med i – ikke ændringen – men den forvandlingen, som deres tilværelse var udsat for.

Et andet interessant aspekt ved de mange Morten Korch-film, er filmenes evne til at tage den seneste teknologiske udvikling med i filmen, og som et kuriosum fik man også den sidste model i “amerikanske flydere” at se. Man når således i løbet af 50´erne at præsentere den nye traktor, jeep´en som transportform indenfor landbruget, selvbinderen og mejetærskeren, og desuden giver filmene et meget godt billede af, hvad man havde i hjemmene af komfur – fra brænde til gas – og hvordan man almindeligvis indrettede sig, for mange af filmene indspiller sig i produktionsårets miljø, da det både var nemmest og billigst.

Når alt dette er sagt, så byder 50´ernes film på en fremragende dansk film: Carl Th. Dreyers: “Ordet”.
Og en del film der stadig er se-værdige: “Cafe Paradis” instr. Bodil Ipsen og Ib Schønberg i hovedrollen. , “Der kom en dag”med sin autentiske stemning, fordi den er indspillet lige efter krigen. “Altid ballade”, “Ingen tid til kærtegn” og “En fremmed banker på” og listen er længere efter smag.
Flere fotos på vej


Film-årbogen 1950 – 1960


Film-aarbogen var i 50´erne et hæfte på typisk 80 sider i formatet 25,5 x 17,5 cm,
der bragte fotos fra danske og udenlandske film, samt ofte helsides portrætter af skuespillere.
Filmaarbogen udkom første gang i 1949 (som det desværre ikke er lykkedes Museum50 at anskaffe)
Læs hele historien om Film-årbogen 1950 – 1960 her


Danske film i 50´erne


Formålet med at vise de følgende filmprogrammer er to:
1. Filmprogrammer er kulturhistoriske dokumenter, der foruden omtalen af en film og filmens skabere, fortæller om tidens temaer og grafiske virkemidler. Samlingen rummer nu 60 programmer, medens der arbejdes på at få programmer fra alle 113

Læs hele historien om Danske film i 50´erne her

” Ibbermand” Ib Schønberg


Ibbermand, som han kaldtes, var en flittig mand og deltog eller favde en finger med som idemand i 101 danske film

Læs hele historien om ” Ibbermand” Ib Schønberg her

Astrid Villaume


Astrid Villaume, (3-11-1923 — 12-2-1995) og der er to gode grunde til, at vi vælger Astrid Villaume som repræsentant for de kvindelige skuespillere: Astrid Villaume er født i Museum50´fokusområde ( Aalestrup, Østerbølle sogn v/ Viborg) og Astrid Villaume er en skuespillerinde, som Museum50 sætter meget højt.

Læs hele historien om Astrid Villaume her

Danske filminstruktører 1940 -1960


Artikel om de danske filminstruktører i tiden 1940 – 1960

Læs hele historien om Danske filminstruktører 1940 -1960 her

Vigtige udenlandske film 1940 – 1960


Artikler og billeder om de væsentligste udenlandske film:

Læs hele historien om Vigtige udenlandske film 1940 – 1960 her

Copyright musum50 2015