Læs mere om …

Museum50 Læs mere om …

Læs mere om …

En overskrift her kunne være: Danmark og det globale samfund efter 2. verdenskrig.
for artiklerne fortæller hovedpunkterne i de store aftaler om
Menneskerettigheder – etableringen af FN og Verdensbanken
om aftalen mellem Danmark og Tyskland, kaldet København – Bonn aftalen
og om en dansk humanitær indsats på globalt plan: Hospitalsskibet Jutlandia.

Formålet med disse noter er at vise den nye verdensorden,
som Museumsfamilien Nielsen i årene efter 2 verdenskrig blev borgere i.

 


Menneskerettighederne


Teksterne på denne side er uddrag hentet fra http://www.forenetformenneskerettigheder.dk
– og bragt her uden kommentarer – som et vigtigt eksempel på de aftaler der i FNs regi blev truffet i årene efter den 2. verdenskrig. VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE. EN INTRODUKTION
Den 24. oktober 1945.
VERDENSERKLÆRINGEN OM
MENNESKERETTIGHEDERNE
EN

Læs hele historien om Menneskerettighederne her

Verdensbanken


Verdensbanken er som et kooperativ, bestående af 189 medlemslande. Disse medlemslande eller aktionærer er repræsenteret af en råd, som ultimativt fastlægger Verdensbankens politik. Generelt er rådsmedlemmer enten finansministre eller udviklingsministre fra medlemslandene, som mødes en gang om året på de årlige møder i bestyrelserne for

Læs hele historien om Verdensbanken her

Nato


NATO dannes den Den 4. april 1949 af landene Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og USA. Dannelsen er et modspil til den sovjetiske magtopbygning i Østeuropa.
Forude har der været heftig aktivitet for at skabe verdensfred, men samtidig er det

Læs hele historien om Nato her

FN


VI DE FORENEDE NATIONERS FOLK ER BESLUTTEDE PA – – at frelse kommende generationer fra krigens svøbe, som to gange i vor levetid har bragt usigelige lidelser over menneskeheden,

Læs hele historien om FN her

København – Bonn


Denne artikel rummer 3 offentlige papirer:
Læg mærke til at der er tale om to forpligtende hensigt-erklæringer, og ikke én bindende aftale.
1: Forbundskansler Gerhard Schröder tale i anlednig af 50 året for København – Bonn aftalernes indgåelse den 29 marts 1955.
2: København erklæringen

Læs hele historien om København – Bonn her

Hospitalsskibet Jutlandia


Om den danske humanitære indsats som Danmark viste ved at sende hospitalsskibet Jutlandia til Korea.

Læs hele historien om Hospitalsskibet Jutlandia her

Copyright musum50 2015