Hobbylandet

Museum50 Hobbylandet

Hobbylandet

Her bringes artikler om de væsentligste hobbyaktiviteter
Hjemmesysler: En omfattende varemangel var inspiration til “at gøre det selv” i årene fra 1940 til midten af 50´erne, og både håndarbejde og hjemmesløjd var faste beskæftigelser for store børn og voksne.

At være samler: For samlere blev det foreninger der organiserede møder med forskelligt formål som byttedage og udstillinger.

Modelbyggere var ofte organiseret omkring et model-emne: Som Modelfly, Modeljernbane, Modelfly eller Modelteater, organiseret i klubber, der videre havde dannet en landsforening med det formål at promovere den specifikke hobbyaktivitet.

 

 


Modelfly


Vi er så heldige i Danmark, at en af landets ældste modelflyveklubber stadig er virksom, navnet er Aviator, og klubben kan føre sin historie tilbage til model-svæve-flyvningens tidligste historie i Aalborg-området i begyndelsen af 30´erne. Drømmen om at blive flyvende begyndte som studier i fysik

Læs hele historien om Modelfly her

Modeljernbaner


Modeljernbaner
Materiale til denn artikler er ved at blive samlet
og vil være på siden i løbet af efteråret 2018

Læs hele historien om Modeljernbaner her

Modelskibe


Modelskibe
Materiale til denn artikler er ved at blive samlet
og vil være på siden i løbet af efteråret 2018

Læs hele historien om Modelskibe her

Modelteater


Modelteater
Materiale til denn artikler er ved at blive samlet
og vil være på siden i løbet af efteråret 2018

Læs hele historien om Modelteater her

Teater med dukker


Om begrebet dukketeater der dækker over mange former: Handskefigurer (Mester Jakel. Udbredt i hele europa). Skyggefigurer (Bali). Stangfigurer (Java). Marionetfigurer (Sicilien og Tjekkiet), Papirfigurer (Nordeuropa) eller kombinationer af disse.

Læs hele historien om Teater med dukker her

Copyright musum50 2015