Fritiden

Museum50 Fritiden

Fritiden

Denne side dækker “Fritiden” i 50érne, og giver adgang til en række artikler:

(Klik)
Højtider i 50érne (Første indlæg om Julen 1 dec. 2018)
Ferie, ferie ..
Om spejderbevægelsen, se:
Den danske sangskat
Det man læste:
Samlere samler
Om at samle på påklædningsdukker – se:
Familie-spil.
Foreningslandet
Hobbylandet

Fritiden – En oversigt

Højtider i 50érne
Første indlæg om Julen kommer her den 1 dec. 2018

Ferie, ferie ..
Ferien kom i løbet af 50érme til at spille en afgørende rolle i ændring af den ”jævne” danskers tilværelse. Og de længere ferie får stor kulturel betydning for personlig oplevelse af det fremmede som i begyndelsen omfattede indenlandske feriemål som Himmelbjerget, Vesterhavet og selvfølgelig hele området København.
Om spejderbevægelsen, se:


Den danske sangskat

Det man læste:
I 50érne var aviser og ugeblade læsning. Politik og begivenheder fra udland var sammen med lokalt nyt de vigtige sider i avisen. I ugebladene var det noveller og romaner Brevkasserne, moden med mulighed for køb af mønsterark, og gode råd om alt fra pletfjerning over madplaner til boligindretning.

Om aftenen var der måske en radioføljeton (Gregory-mysteriet) eller et kvarter med familien Hansen, og derefter kom litteraturen både den lettere og den tunge, og her kom bogklubben: Fremads bibliotek – til at spille en stor og væsentlig rolle.

Samlere samler
Det at være samler er ofte et barn eller en voksen der med passion dyrker – det at samle så meget som muligt om et emne, men bag de fleste børn der samlede i 50´erne var forældre en vigtig medspiller. Der var jo ikke meget ved at samle mærkater eller påklædningsdukker fra ugeblade, hvis mor ikke købte bladet.

Om at samle på påklædningsdukker – se:

Familie-spil.
Traditionen fra besættelsesårene med at samle familie eller venner om spisebordet til et slag kort eller et brætspil, fortsatte i efterkrigstiden og gled først ud som kulturel betydende faktor med fjernsynes fremkomst.

Men i børnefamiler havde brætspil som Ludo og Matador sine storhedsdage gennem tiåret og fortsat.

Foreningslandet

Hobbylandet
Her bringes artikler om de væsentligste hobbyaktiviteter
Hjemmesysler: En omfattende varemangel var inspiration til “at gøre det selv” i årene fra 1940 til midten af 50´erne, og både håndarbejde og hjemmesløjd var faste beskæftigelser for store børn og voksne.

Men mange fritidsinteresser gled også ind i rammer som havde deres egen overskrift: For samlere blev det kforeninger for otganiserede møder med forskelligt formål, og for modelbyggerne blev ofte til organisering omkring et modelemne: Modelfly, Modeljernbane eller Modelteater


Copyright musum50 2015