Formål og forskning

Museum50 50érne ! Hvorfor ? Formål og forskning

Formål og forskning

Skrevet af Museum 50

Formål:

Museum50 har som formål at indsamle, registrere og bevare effekter og skriftligt materiale fra tiåret 1950-59,
med hovedvægten af indsatsen på den nordvestlige Jylland (Se kortet)
Dernæst at sætte effekterne i relation til deres beslægtede miljø og producenter og præsentere materialet for offentligheden.

Denne præsentation har to elementer:

1: Skriftlig dokumentation og andet materiale – hvis omfang eller art ikke egner sig til at vises på en udstilling – og derfor bliver lagt op på den virtulle hjemmeside Museum50.dk.
Eksempel på oplagte it-emner kan være fartplaner, omfattende skriftlig dokumentation, eller samlinger af småtryk.

2: De mange fysiske genstande vil med tiden blive præsenteret for offentligheden på en permanent udstilling. Og indtil da vil emnerne blive fremvist på det virtuelle Museum50.

Indsamling af effekter sigter på en repræsentation af inventar, produkter og skriftligt materiale, der tilsammen giver et billede af hverdagslivet i 50´erne i en provinsby i Nordvest-jylland.

Museum50 råder i dag over en samling på over 15.000 emner, både fysiske emner, dokumenter fra tiåret og faglig litteratur af relevant karakter.

Hvor det betyder noget væsentligt for enkelte effekters historie, kan der indsamles materiale fra de foregående og/eller efterfølgende år. Typisk perioderne 1945-49 og 1960-62.

Museum50 ejes i dag af Ole Celert Holmstrøm, men samlingen vil snarest få offentlig status, som en selvejende almen institution.

Viborg februar 2017.

Museum50 har egentlig som sit første årstal 1977, men tog først form i 2012 ud fra nogle hobbysamlinger. Dels samlinger af legetøj og dels samlinger af hverdagsting, som erindrede om hverdagen i 50´erne, idet disse samlinger viste sig  at udgøre et omfattende indblik i det nordvestjyske område i perioden: 1945 til 1960

Om 1 del : Der er i de senre år foretaget indsamling af skriftlig art og Museum50 ejer i dag 4 hylde-meter faglitteratur om 50érne. Derudover en meget omfattende samlig ugeblade, som dokumentation af varers/begivenheders tilstedeværelse i tiden 1950 – 59.
Der er indgået aftale med både Aller-koncernen og Gutenberghus om tilladelse til – i rimeligt og relevant omfang – at anvende materiale fra deres ugeblade i 50´erne

Om 2 del : Det er den fysiske samling, hvor børnenes verden er repræsenteret ved legetøj, hovedsagelig af dansk oprindelse :
Dukker, dukkehuse og bamser. Reisler- og Krolyn figurer. Metalbyggesæt, Vilmer og Tekno-biler, Onkel Haralds tog, Märklin tog, Bliktog m. m.
De voksnes verden er repræsenteret ved møbler, køkkengrej, værktøj, have-redskaber, porcelæn, 78´plader, radio, grammofon, mønter, frimærker, postkort, færgeplaner og mange af tidens bøger.

Tagged , , , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright musum50 2015