Danske efterkrigs-dage

Museum50 Danske efterkrigs-dage

Danske efterkrigs-dage

Denne oversigt er under udarbejdelse ( – at inddrage alle de datoer der fik betydning på længere sigt)

Indledning:

Danmark i perioden 1945 til 1957 var et land, hvor borgernes penge var små, hvor der var mangel på valuta, men rigeligt med varerestriksioner. Det var et homogent samfund med klasseforskel i mindre scala end i mange andre lande, men med en klasse-opdeling der alligevel var tydelig for indbyggerne. Det var et land, hvor neutraliteten var død og hvor søgen efter nye samarbejdspartnere var nødvendig, hvilket blev til aktivt medlemskab af FN, Unesco, Nato, København-Bonn erklæringerne og en række handelsaftaler, der førte Danmark mod en plads (med forbehold) i EU.

Medens pålidelige politikere som Hans Hedtoft, Erik Eriksen og H.C. Hansen brugte tid og kræfter på at få Danmarks papirer i orden –

– skulle der også være plads til fornøjelser for alle i Danmark. Det var Tivoli, Bakken, Tivoli Friheden, de omrejsende cirkus og gøglere og forsamlingshusballerne, der sammen med Morten Korch-film, Far til fire, Soldaterkammerater og Poeten og lillemor, måtte løfte stemningen,

Oven i alt det nævnte kastede besættelsesårene lange skygger ind over hverdagen, og som for at gøre hverdagen endnu mere træls, dominerede katastroferne jævnligt både avisernes forsider og ikke mindst Billed-bladet med dets mange foto der dokumenterede sandhedsværdien.

Ikke engang i biografen kunne man slippe for påmindelse om katastrofernes omfang, fordi nyhedsreportager blev vist før de annoncerede film. Det var faktisk ikke usædvanligt at de sidste biograf-gængere først indfandt sig i salen lige før den annoncerede film.

Herre i eget hus

Areal:
Befolkningen (Kilde Danmarks statistik)

Danmarks befolkning 1947: 4.160.000
Antal Vælgere ………… 1947: 2.489.000
Regering: Hans Hedtoft, mindretalsregering

Danmarks befolkning 1950: 4.278.000
Antal Vælgere ……….  1950: 2.566.000
Regering: Hans Hedtoft (40 dage) derefter Erik Eriksen

Danmarks befolkning 1953: 4.349.400 (kilde: duf.dk)
Antal Vælgere april … 1953: 2.695 554

Folkeafstemning om Grundloven den 28. maj 1953,
– hvorefter Landstinget blev nedlagt,
og Folketinget fremover var det eneste kammer.
Tronfølgeloven gjorde Margrethe til tronfølger.
Valgretsalderen nedsat til 23 år.

Antal vælgere Sept…..1953: 2.912.375

Den 14 maj 1957 er der Folketingsvalg
(antal 4 479) Tal mangler.

Kalender

21. marts 1945 bomber RAF Shellhuset i København i Operation Karthago. Ved et uheld bombes også Den Franske Skole på Frederiksberg, kvarteret omkring den samt en ejendom på Sønder Boulevard.
Læs om begivenheden:

4. maj 1945 om aftenen blev frihedsbudskabet læst op af Johannes G Sørensen på BBCs radiostation.
” … Ligeledes meddeler den britiske overkammando, af tyske styrke i Holland og Nordvest tyskland gså har overgivet sig betingelsesløs.”
Hør: https://www.youtube.com/watch?v=78pDhZb8hZo

5. maj 1945 bliver Danmarks befrielsesdag. Montgommerys tropper repræsenteret af en gruppe engelske faldskærmstropper overskrider grænsen mellem Danmark og Tyskland om formiddagen den 5 maj, hvilket afslutter 2. verdenskrig for Danmarks vedkommende.
Bornholm befries dog først den

Tiden 1945 til 1949 bliver som nævnt i artiklen ”Sikkerheden” nogle hektiske år på det udenrigspolitiske område.

27. december 1945 oprettes Verdensbanken.(se historiske noter)

5. marts 1946 holder Winston Churchill en tale i Fulton Missouri, hvor han bruger udtrykket ”Jerntæppe” om den lukkede grænse mellem Øst- og Vesteuropa.

21. oktober 1946 afsluttes Nürnberg processen med afsigelse af 12 dødsdomme (1 i absentia)

11. december 1946 oprettes UNICEF, FNs børnefond.

Flystyrt: 26. januar 1947 styrter en hollandsk DC-3 ned i Kastrup. Ved ulykken omkommer alle ombordværende, der i blandt den svenske tronfølger Gustav Adolf, den amerikanske skuespiller Grace Moore og den danske sangerinde Gerda Neumann.

25. februar 1948 træder Tjekkoslovakiets præsident Edvard Benes tilbage efter længere tids pres fra kommunistpartiet KSČ og Sovjetunionen og overlader magten til kommunisterne.

17. marts 1948. Belgien, Frankrig, Luxemborg, Holland og Storbritannien indgår Bruxelles-traktaten, der er en forløber for Vestunionen.

3. april 1948 underskriver præsient Harry Truman Marshallplanen, der muliggør støtte med 5 milliarder dollars til 16 lande, herunder Danmark.

Skolen: 22. marts 1948 bekendtgøres det at Retskrivningsreformen træder i kraft den 1. april under navnet Bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen.

Maj 1948 finder de første drøftelser på svensk initiativ sted, om et skandinavisk forsvars-samarbejde. Her når man til enighed om et undersøgelsesarbejde, som finder sted i juni – september 1948 mellem Sverige, Norge og Danmark. Sepember 1948 mødes de tre landes udenrigsministre, og bliver på vegne af de tre regeringer enige om, en undersøgelse af mulighederne for et Skandinavisk samvirke i en Forsvarskomite. I oktober – december 1948 arbejder Forsvarskomiteen. Svenskerne ønsker at holde sig uden for en eventuel krig. Norge ønsker at holde døren åben for forsyningsmæssig og militær hjælp i en forsvarskamps forskellige faser. December – januar 1948-49 foregår der intensive forhandlinger mellem regeringerne på en række møder, og disse møder fremskyndes på grund af den hurtige udvikling i planerne om Atlantpagten. Norge strammer på disse møder ønsket om en klarhed om vestmagternes syn på et skandinavisk forbund.

12. december 1948 vedtager FNs generalforsamling Verdenserklæringen om menneskeretigheder.

5-6 januar 1949 er der møde i København og mødet munder ud i en erkendelse af, at det ikke er muligt at opnå enighed om et alliancefrit skandinavisk forsvarsforbund. Februar 1949 foretager danske og norske forhandlere sonderinger i USA og Sverige.
Da USA nægter at give et skandinavisk forbund et forhåndstilsagn, står det klart, at Norge vil søge optagelse i Atlantpagten. Den danske regering bruger diplomatiet til energiske forsøg på at overbevise vestmagterne om fordelen ved en skandinavisk løsning, men da dette mislykkes henvender man sig – den 20 februar 1949 til den svenske regering om et dansk-svensk forbund. En idé som svenskerne er afvisende overfor. Forhandlingerne om et skandinavisk Forsvarsforbund, er hermed afsluttede.

4. april 1949 danner Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og USA Nato, som modspil til den sovjetiske magtopbygning i Østeuropa.

9. maj 1949 bliver de 12 første tipskampe afviklet, efter en lov fra 1948.

1950 Det danske flyvevåben oprettes.

1950 bryder Koreakrigen ud

5. september 1950 er der Folketingsvalg.

15. oktober 1950 afsejler den 2. Galathea-ekspedition fra Københavns havn.

5. November 1950 bliver der foretaget folketælling i Danmark.

23. januar 1951 afsejler Hospitalskibet ”Jutlandia” til Korea. (se artiklen: Jutlandia)

Brandkatastrofe: 23. november 1951 udbryder der brand på Holmen i København, hvorved 11 miner eksploderer. 16 personer omkommer.

Den xx december 1951. Kurt Carlsen må den 10 januar 1952 opgive kampen om at få reddet “sit skæve skiv” og Flying Enterprise synker i den Engelske kanal, efter at have drevet rundt med svær slagside i 13 døgn, forårsaget af en storm i december måneds sidste dage. Se artiklen:

1952 ?

27. januar 1953 ophæves Brændselsrationeringen i Danmark.

21. april 1953 er der Folketingsvalg.

5. juni 1953 får Danmark en ny grundlov.

15. november 1954 åbner SAS med den første polarflyrute med afgange fra København til Los Angeles

1955 København-Bonn-erklæringerne. 2 erklæringer, der i 1955 blev afgivet af hhv. den danske og den tyske regering om mindretallenes stilling i grænseområdet. Se artiklen:

1955 De sidste Supermarine Spitfire udfases af det danske Flyvevåben.
(Efter anden verdenskrig modtog Danmark 38 stk. Mk.IXe (2 stk. 12,7 mm og 2 stk. 20 mm maskinkanoner) og 3 stk. Mk.XI (ubevæbnet fotofly) i perioden fra 26. oktober 1947 og et års tid frem. Flyene blev brugt til uddannelse af jagerpiloter både i Marinens Flyvevæsen og i Hærens Flyvetropper. Da Flyvevåbnet blev oprettet i 1950 blev alle militærfly overført til det nye værn. De fleste fly blev ophugget i 1951 og 1952, men enkelte fløj i eskadrille 722 til 1 juni 1955 (Kilde Wiki)

1955 Dansk Sprognævn oprettes, og har siden fastlagt dansk retskrivning, og udgiver den officielle Danske retskrivningsordbog.

December 1955 interview med H. C. HANSEN

1956 Første danske fredsbevarende styrke blev indsat i ved Suez i Ægypten. Det danske kontingent var en bataljon fra 7. regiment i Fredericia.

1956:  Citat fra Gyldendals danmarkshistorien. Efter den sovjetiske invasion af Ungarn i 1956 blev den folkekære revydirektør Volmer Sørensen i marts 1957 vært for tre shows i tv og radio. Formålet var at indsamle penge til fordel for de ungarske flygtninge, og programmerne lagde gaderne øde tre lørdage i træk.

Foråret 1956 er der overenskomstforhandlinger mellem Arbejdsgiverforening og De samvirkende fagforbund. Da man ikke kan blive enige, udarbejdes der et mæglingdforslag, som begge parter siger nej til. Regeringen (H. C. Hansen) ophøjer derefter mæglingsforslaget til lov.
100.000 demonstrerer foran Christiansborg og strejker bryder ud over hele landet. Kort og godt: en omfattende
arbejdskamp.

23. oktober 1956 indtræffer opstanden i Buda-Pest og indleder Ungarns-opstanden, som varer til den xx hvor russiske tropper besætter hele landet. Begivenheden får stor indvirkning i Danmark både socialt (Modtagelse af flygtninge) og politisk (Mange kommunister forlader DKP).

26. oktober 1956 løslades Anna Lund Lorentzen og Grethe Bertram. Som de eneste kvinder blev de begge dødsdømt ved retsopgøret efter besættelsen, men senere benådet til livsvarigt fængsel.

1957 Danmarks første datamat DASK kommer til verden.

1957 Danmark deltager for første gang i Melodi-grand-Prix

14. maj 1957 er der Folketingsvalg. H.C.Hansen (S) fortsætter som statsminister i en tre-parti regering med Det Radikale Venstre og Danmarks Retsforbund.

Fly-ulykke: 15. august 1957 rammer et russisk passagerfly, af typen Ilyushin 14, H.C. Ørstedværkets skorsten og styrter ned i Københavns Havn, De 18 passagerer og 5 besætningsmedlemmer omkommer.

Fly-uheld: 17. november 1957 nødlander en Vickers Viscount maskine fra BEA ved Ballerup under indflyvning til Kastrup. Årsagen var en fejl ved flyets antioverisningssystem, der bevirker en fejl på alle tre motorer.

Fly-ulykke 6 februar 1958 indtræffer Flyulykken ved München hvor 23 bliver dræbt, deriblandt 8 spillere fra Manchester United. En ulykke der gør indtryk i danmark fordi de engelske kampe refereres i Tipsbladet. (da de engelske kampe optræder på tipskuponen?).

1. april 1958 bliver Skjern som den sidste by udnævnt til købstad.

1. maj 1958 opretter Danmark, Sverige, Norge og Finland den Nordiske pasunion, og fjerner dermed paskontrollen mellem de 4 lande

12. september 1958 opfinder Jack S. Kilby det første integrerede kredsløb og for dette får han i år 2000 Nobilprisen i fysik

4. oktober 1958 sætter britiske BOAC de nye Comet jetfly ind i ruteplanen og bliver det første selskab der flyver passagerer over Atlanterhavet.

30. januar 1959 forliser passagerskibet M/S Hans Hedtoft ud for Grønlands sydlige spids Kap Farvel. De 95 ombord går ned med skibet. Ulykken gør et stort indtryk på alle danskere, for Danmark er endnu et stor søfartsnation, og mange familier har søfolk iblandt sig.
(1957 Søens folk: Sømændenes forbund antal: 5.211. Søfyrbødernes forbund antal: 1.769. Sørestauratørforening antal: 1.o68. Hertil Kommer kaptajner, styrmænd, maskinmestre og telegrafister)

15. februar 1959 stifter Aksel Larsen Socialistisk Folkeparti (SF) efter at være blevet ekskluderet fra Danmarks Kommunistiske Parti.

8. juli 1959 indtræffer skibskatastrofen på Haderslev Dam. Der er her tale om en turbåd til transport af 35 mennesker på en sø.
Citat: “Dengang.dk”: ”
Den 8. juli 1959 var en meget varm dag. 98 passagerer ombord på båden Turisten var på vej tilbage til Haderslev fra Damende efter et par hyggelige timer. Men under 100 meter fra land fik båden motorstop. Og et eksperiment med benzin gik helt galt. Pludselig eksploderede båden. Forældre så deres børn som levende fakler i forstavnen. Desperate scener udspillede sig. Mange døde i kampen for at nå land. Resultatet blev frygtelig. 54 omkom på Haderslev Dam. Det hele var så ufattelig, at man helst ikke skulle tale om det. Først på 50-års dagen blev der rejst en mindesten.”

21. juli 1959 stifter de syv lande: Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Schweiz, Portugal og Østrig: Frihandelsområdet EFTA.


Copyright musum50 2015