Sundhed og sygdom

Museum50 Sundhed og sygdom

Sundhed og sygdom

To linier fra Adam Oehlenschlägers (1779-1850) digt “Guldhornene” rinder mig i hu (som det hedder på gammeldansk): ”De higer og søger / I gamle Bøger . . .” Og det var netop det der hændte for mig, da jeg, under min søgen efter viden om forsamlingshusene i Vest-Nord-Vest, stødte på hjemmesiden ”Nordfjends.dk” og læste følgende om Krabbesholm gods:

Omkring 1900 “sprængtes herregården i stumper og stykker” som så mange andre herregårde på den tid. Krabbesholm Sanatorium blev i 1904 købt som frasalg fra Krabbesholm og i løbet af 1905 oprettet som sanatorium for tuberkuloseramte. Det blev i 1959 til Resenlund under Åndsvageforsorgen, da kampen mod tuberkulosen med pencillinen her var vundet.”

– og jeg udbrød: ”da liegt der hund begraben”, for jeg er jo en slags indvandrer i det søndenfjordske område, og havde stødt på personlige vidnesbyrd om, at der havde været et sanatorium med navnet ”Krabbesholm,” men forstod ikke sammenhængen mellem sanatorium, højskole og selve herresædet.

Nu var det tilbage til bøgerne for at lede, men da det var småt med den åbenlyse information, gravede jeg mig ned i biblioteks-tjenestens gemmer, og fandt her det materiale der belyste Sanatoriet Krabbesholms historie, og når jeg nu var nede i arkivernes dunkle skyggeland, lod jeg mig føre videre gennem den danske bekæmpelse af tuberkulosen og endte ved året 1946, hvor en indsats af Dansk Røde Kors, og senere denne i samarbejde med staten, udførte et fremragende arbejde for at udrydde tuberkulosen i europas krigshærgede områder. Først i Polen og senere videre ud over europæisk jord i samarbejde med andre i den organisation der fik navnet: International Tuberculosis Campaign (ITC)

Derfor er artiklerne herunder rangeret som de er. Begyndende med den danske ”Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse”. Dernæst om ”Krabbesholm Sanatorium” og og derfra videre til året 1946 (Dansk Røde Kors og ITC)

De to nederste kapitler kommer til at handle om 2 andre sygdomme som plagede efterkrigstiden: Polio og kønssygdomme.


Dansk Røde Kors og ITC 1946 –


Tekst er på vej 🙂

Læs hele historien om Dansk Røde Kors og ITC 1946 – her

Krabbesholm Sanatorium Fra ide …


…. til virkelighed

1. artikel: ”Noget for alle” Fortsat nummereret bilag til Næstved Tidende
Man skal ikke lede længe i artiklen før man bliver klar over, hvad der får Næstved Tidende´s ugetillæg ”Noget for alle” til at bringe en artikel om et sanatorium

Læs hele historien om Krabbesholm Sanatorium Fra ide … her

Krabbesholm Sanatorium Indvielse


Fra ugebladet “Land og Rige” 1905 er hentet følgende:
Der er Klang i de Ord: Verdens første Andelssanatorium!
De melder om et Værk, der danner Skole, et Fremtidsarbejde, hvis Betydning er urokkelig, og som bør kendes af hele den Nutid, hvoraf det er født. Danmark,

Læs hele historien om Krabbesholm Sanatorium Indvielse her

Ophold på Krabbesholm Sanatorium


Dette afsnit afventer litteratur (udgives formodentlig ultiom december 2017)

Læs hele historien om Ophold på Krabbesholm Sanatorium her

Krabbesholm Sanatorium Nedlæggelse


Tekst

Læs hele historien om Krabbesholm Sanatorium Nedlæggelse her

Polioepidemien i 1952-53


Tekst er planlagt til at udkomme januar 2018

Læs hele historien om Polioepidemien i 1952-53 her

Kønssygdomme 1940-1960


Tekst er planlagt til at udkomme januar 2018

Læs hele historien om Kønssygdomme 1940-1960 her

Copyright musum50 2015