Skolen

Museum50 Skolen

Skolen

KLADDE: Skolerne i 50´erne er undergivet Skoleloven fra 1937, men denne lov fra 37 er aldrig blevet fuldt gennemført, først på grund af besættelsen 1940-45, derefter på grund af manglende “mursten” til bygning af de nye skoler, og medvirkende til denne forsinkelse af reformerne hører også det stærkt stigende børnetal i slut-fyrrerne, med en samtidig næsten katastrofal mangel på lærere, så stor mangel , at man brugte seminarie-elever som regulære vikarer, først i 2 måneder og fra 1952 i 3 måneder i deres sidste seminarieår.
Alligevel var det store arbejde der blev lagt i forberedelserne til 1937 loven ikke forgæves, for først med skoleloven af 1958 bliver intentionerne fra 1937 indfriet, og bygger dermed videre på mange af de tanker, som daterer sig tilbage til den store skolekommision fra 30´erne.

Ser vi derfor på skolen, som den viser sig for lærere, elever og forældre i 1950 er der store forskelle på, hvor man har fået nye og større skoler (Centralskoler) og hvor man i mange tilfælde stadig har skoler efter lovgrundlaget for landsbyordnede skoler hvor mange landsbyskoler har ét klasselokale og én lærer, eller to klasser med to lærere.

Citat: ….. lærere ved de enkelte skoler var tilsvarende lavt. Eleverne på landet skulle i følge skoleloven af 29. marts 1904 have mindst 18 timers undervisning om ugen, og elevtallet

 

var der kun undervisning hver anden dag eller enten formiddag eller eftermiddag. Dette halve undervisningsforløb havde den fordel for læreren, at han havde de små for sig og de store for sig. Hvor meget børnene så lærte afhang derfor meget af lærerens kvaliteter, både fagligt og pædagogisk.

Derudover havde læreren også mange steder en opgave i at formidle værdien af skolelærdom til de forældre der fandt det vigtigst, at børnene lærte at arbejde i stald og på mark.
Det må mange steder have været svært for læreren at overbevise sognerådet om værdien af at bruge penge på læremidler, i en tid hvor også sognerådenes budget var stramt.

Et eksempel på hvordan en lærer har håndteret problemet med lærermateriale har vi på Museum50 i en samling (Tekst og billeder på vej)

Landsbyskolen:

 

nnnnn

 

 

 

Kommuneskolen:

 

Et klassefoto fra Nykøbing Mors kommuneskole

OCH: Fotografiet er fra begyndelsen af 50´erne, og jeg er desværre  ikke selv med.

Klasselærerinden til venstre er Frk. Kjær.
En både rar og dygtig lærerinde,
som jeg kom til at holde af.
Jeg var ikke nogen nem elev,
En dreng med et stort overskud af energi og godt humør!
– men jeg blev alligevel altid godt behandlet.
Jeg kom i mellemskolen efter 5 klasse, og det var knap så morsomt, eller rettere sagt kedeligere.
Og så man jo lære sig selv at lære, og det gik der mange gode år med, da skoletiden var forbi.

 

Benny Høgh har stillet følgende fotografier fra Viborg Sdr. Mark skole til rådighed for Museum50:

Meddelelsesbog, som almindeligvis blev kaldt slet og ret “Karakterbog”.

Skoleskema fra Richs. NB: Timerne er 50 minutter – men frokostpausen er ??

 

Værd at bemærke er de gode råd om sundhed !
Noter også at skoleskemaet bærer et “Dansk Arbejde” logo.

 

Om skolegang. Hverdags oplevelser i skolen. Skoleskema: Gymnastik, sløjd og tegning, sang, geografi og historie. Frikvarteret og lege. Adgangs-prøve til mellemskolen.


Copyright musum50 2015