Jens Vejmands oldebørn

Museum50 Jens Vejmands oldebørn

Jens Vejmands oldebørn

Under fællesbetegnelsen “Jens Vejmands oldebørn” arbejdes der for tiden på at få indsamlet materiale, billeder så vel som tekst om arbejdsmænd / landarbejdere, sømænd, handelsmedhjælpere (handel og kontor) og husassistenter.

Arbejdet med det område som kaldes “Jens Vejmands oldebørn” er en hjørnesten i Museum50, og samtidig en meget krævende dokumentations-proces, for det er jo ikke grupper – skønt de var talstærke – der har fået mest opmærksomhed i faglitteraturen. Disse faggruppers liv gemmer sig ofte i reolerne som små hæfter mellem digre værker om samtidens frontfigurer.

Allerede nu er der artikler om handelsmedhjælpere og sømænd, artikler der mangler at blive sat ind i en ramme af personlige udsagn, diverse dokumentation og fotografier (postkort)

Indsamling af tekster om arbejdsmændenes forhold i 50´erne forløber også på bedste måde – med stor hjælp fra biblioteker og lokale arkiver i Holstebro, Lemvig, Nykøbing Mors, Skive, Struer, Viborg og Vesthimmerland.

Stor tak til alle bidragsydere.


Folke- eller Arbejderfest i 1937 ?


Når alene antallet af organiserede arbejdsmænd var så stort som 260.000 i 50´erne, så må der have været en fortid, hvor denne skare har samlet sig og organiseret sig.
Jeg har længe ledt efter en mulighed for indledning til dette afsnit om Jens Vejmands Børnebørn,

Læs hele historien om Folke- eller Arbejderfest i 1937 ? her

Arbejdsmænd


En arbejdsmand, er en mand der arbejder med arbejde, som ikke kræver forudgående uddannelse og i princippet kan gennemføres med spade, skovl og trillebør – med andre ord: med de bare næver.

Læs hele historien om Arbejdsmænd her

Landarbejder


en mand der arbejder på landet med landbrug (Markarbejde – og dyrehold)

Læs hele historien om Landarbejder her

Handelsmedhjælper


Handels- og kontormedhjælpere

Læs hele historien om Handelsmedhjælper her

Sømænd


Arbejdsmand til søs

Læs hele historien om Sømænd her

Kvindelige arbejdere


Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (også kaldet KAD) var en fagforening, der udelukkende havde kvinder som medlemmer. I 2005 fusionerede KAD med Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), og sammen dannede de Fagligt Fælles Forbund (alment kendt som 3F).

Læs hele historien om Kvindelige arbejdere her

Husassistenter


Artikel om husassistenter og muligheden for at få en uddannelse:
De mange titler:
Ung pige til hjælp
Hushjælp
Husassistent
Hus-jomfru
Kokke-enepige
Kogekone
Selskabsdame

Læs hele historien om Husassistenter her

Copyright musum50 2015