Udeleg

Museum50 Udeleg

Udeleg

Dette emne færdiggøres først til foråret (foto-vejr)

Leg i sandkasse, ved skov og strand
Fodbold – Rundbold
Sjippe og hinke
“Indianer og cowboys”


Gamle sanglege


Siden 1896, hvor Evald Tang Kristensen udgav: “Danske Børnerim, Remser og Lege”, har børnerim og remser været en fast del af børns opvækst. I 1929 udgav Louis Moe: “Gamle børnerim og lege”, og siden har bog efter bog været udgivet med rim og remser. Bedst kendt i dag er vel Halfdan Rasmussens: “ABC”.

Læs hele historien om Gamle sanglege her

Copyright musum50 2015