Category: 50érne ! Hvorfor ?

50érne ! Hvorfor ?

Formål og forskning

Posted By Museum 50

Museum50 opstod i 2012 ud fra nogle hobbysamlinger. Dels samlinger af legetøj og dels samlinger af hverdagsting, som erindrede om hverdagen i 50´erne. Disse samlinger viste sig for nogle år siden at udgøre et omfattende indblik i det nordvestjyske område i perioden: 1945 til 1960

Read More

50érne ! Hvorfor ? Generelt

Gaver til museum50

Posted By Museum 50

Mange mennesker har været så venlige at betænke museumssamlingen med gaver og sponcorater. Hermed en stor tak! “KLik” og se !

Read More

50érne ! Hvorfor ?

50´erne var op ad bakke.

Posted By Museum 50

Årene fra krigens afslutning i 1945 og frem til slutningen af 50´erne (1958?) var præget af, at al fremgang var op ad bakke, med mange bump på vejen i form af pengemangel, krigs-rumlen og nære ulykker.

Read More

50érne ! Hvorfor ?

Citater

Posted By Museum 50

I Viborg Stifts Folkeblad i tillægget “Livsstil” uge 50 / 2016 er der en artikel om Hanne Reintoft med titlen: “Livets mening er at være til nytte” og selve klummen indledes med følgende citat:
I bogen “Afdansning i den borgerlige” – set og fortalt

Read More

50érne ! Hvorfor ?

Hænderne op af lommerne, sig nu pænt goddag!

Posted By Museum 50

Hænderne op af lommerne, sig nu pænt goddag!
Selfie fra 1947 til 1969
Tekst og fotos:Erik Pontoppidan
Jeg er født i 1947 og har altså været barn i 1950-erne. Når jeg ser tilbage på dette årti, så er jeg dybt fascineret over, at der på

Read More

50érne ! Hvorfor ?

Udstillingen “Mærk 50´erne” 2016

Posted By Museum 50

Udstillingen “Mærk 50´erne” er nu lukket ned, genstande i færd med at blive efterset og lagt på hylde i de kommende dage. men udstillingen blev fotograferet og fotos vil blive vist her efterhånden som de bliver redigeret. “Klik” på ovenstående titelfoto og se:

Read More
Copyright musum50 2015