50érne ! Hvorfor ?

Museum50 50érne ! Hvorfor ?

50érne ! Hvorfor ?

I dette afsnit bringes artikler om museale aktiviteter og synspunkter på tiåret 1950 – 1960

a: “Hvorfor interessere sig for 50érne.” Ved Red.
b; “Formål og forskning”: Den daglige rettesnor for arbejdet med museet.
c: “Gaver til Museum50”: Et billed-udpluk af gaver til Museum50.
d: “50érne var op ad bakke”: Hvori indgår et citat fra Hal Koch´s kronik den 29 august 1945  i “Politiken
+ nogle personlige erindringer om tiåret.
e: “Citater”: hentet hos Hanne Reintoft – Malin Lindgren – Åh, Karoline – og mad-i-50erne.resource-it.dk.
f:
“Hænderne op af lommerne, sig nu pænt goddag” af Erik Pontoppidan
g: “Udstillingen “Mærk 50´erne”. Billedkavalkade fra Museets udstilling i “Pakhuset” i 2016. 

: Hvorfor interessere sig for 50érne?

Red. 6. januar 2018:
Fordi 50´erne er den mest innovative periode i Danmark efter 2. verdenskrig. Det boblede med ideer og produkter, for besættelsen havde i den grad vist, hvor meget der manglede for at få landet til at blive en moderne nation, og køkkenet blev et af de områder, hvor forvandlingen i første omgang satte sig mest omfattende ind, for som mange undersøgelser af husmoderens arbejde viste, så sled hun sig op i et for lille køkken med alt for dårlige faciliteter. Nye og bedre arbejdsredskaber gav solide varer fra Glud og Marstrand og Kløverblad Aluminium + køleskabe, gaskomfurer og de første elektriske køkkenmaskiner.

Der var derudover ikke den branche, der ikke eksperimenterede med nye former og nye teknikker: 50´ernes biler er noget af det mest varierede og vilde man har set i design, men også praktisk kom der for alvor biler til menigmand. Morris og VW – med Morris som den bedste, og Folkevognen med det største reklamebudget.

50´erne var tiden:
– hvor danske arkitekter med deres stil, farvesans og gode håndværk slog igennem både med møbler og ny byggestil, og sammen med keramikere og stålvareproducenter var de med til at sætte Dansk Design på verdenskortet.

-hvor Lego præsenterede sin lille klods. Hvor Grundfos, Danfoss, Rockwoll, Velux, B&O og Novo for alvor tog fat i verdensmarkedet, og hvor det ikke kun var traktoren, men også nye lasstbiler, diesellokomotivet og store skibsmotorer der varslede mere fart over feltet.

hvor fjernsynet trådte sine barnesko, og hvor nye teaterstykker og danske filminstruktører som Balling eksperimenterede sig frem til brugbare formler, og hvor Panduro og Rifbjerg blev sten i litteraturens sko,

50´var også indfasningen af en ny pædagogik, og en tid med et nyt syn på det at være et ungt menneske. Dermed blev der også lagt en spire hos de børn, der voksede op i 50´ernes sidste halvdel. En spire der udfoldede  sig i tresserne på godt og ondt. som ungdommens oprør.

Tiden efter krigen var også den periode, hvor Danmark opgav neutralitetespolitikken og fremover blev en trofast alliancepartner i alle indgåede aftaler. Her blev grunden også lagt for den halvdel af befolkningen, som ville det europæiske samarbejde, og indenrigpolitisk havde Socialdemokratiet med ”Fremtidens Danmark” fået et visionspapir, hvor man hentede velfærds-ideer til i de kommende årtier.

Alt dette – sammenholdt med den faktiske udvikling i hele det nordlige og vestlige jylland, hvor så meget var så længe om at nå bevidstheden og blive en del af hverdagen – det er det krydsfelt, som har interesseret mig med museum50, i et forsøg på at finde ind til hjertet hos befolkningen i det nordvestlige jylland – i netop 50´erne.


Formål og forskning


Museum50 opstod i 2012 ud fra nogle hobbysamlinger. Dels samlinger af legetøj og dels samlinger af hverdagsting, som erindrede om hverdagen i 50´erne. Disse samlinger viste sig for nogle år siden at udgøre et omfattende indblik i det nordvestjyske område i perioden: 1945 til 1960

Læs hele historien om Formål og forskning her

Gaver til museum50


Mange mennesker har været så venlige at betænke museumssamlingen med gaver og sponcorater. Hermed en stor tak! “KLik” og se !

Læs hele historien om Gaver til museum50 her

50´erne var op ad bakke.


Årene fra krigens afslutning i 1945 og frem til slutningen af 50´erne (1958?) var præget af, at al fremgang var op ad bakke, med mange bump på vejen i form af pengemangel, krigs-rumlen og nære ulykker.

Læs hele historien om 50´erne var op ad bakke. her

Citater


I Viborg Stifts Folkeblad i tillægget “Livsstil” uge 50 / 2016 er der en artikel om Hanne Reintoft med titlen: “Livets mening er at være til nytte” og selve klummen indledes med følgende citat:
I bogen “Afdansning i den borgerlige” – set og fortalt

Læs hele historien om Citater her

Hænderne op af lommerne, sig nu pænt goddag!


Hænderne op af lommerne, sig nu pænt goddag!
Selfie fra 1947 til 1969
Tekst og fotos:Erik Pontoppidan
Jeg er født i 1947 og har altså været barn i 1950-erne. Når jeg ser tilbage på dette årti, så er jeg dybt fascineret over, at der på

Læs hele historien om Hænderne op af lommerne, sig nu pænt goddag! her

Udstillingen “Mærk 50´erne” 2016


Udstillingen “Mærk 50´erne” er nu lukket ned, genstande i færd med at blive efterset og lagt på hylde i de kommende dage. men udstillingen blev fotograferet og fotos vil blive vist her efterhånden som de bliver redigeret. “Klik” på ovenstående titelfoto og se:

Læs hele historien om Udstillingen “Mærk 50´erne” 2016 her

Copyright musum50 2015