Danmark i 50’erne

Museum50 Danmark i 50’erne

Danmark i 50’erne

Seneste artikel (Klik): 
”Fra fattigmandsliv til velfærdssamfund” af fhv. borgmester Wolhardt Madsen. Skive

Senest opdaterede artikler (Klik)
Om skaberen af den første Kiks Marie Dorte Kortzau (1914 til 1978) (nederst på siden)

Målgruppen for Museum50 er i første række familier, der vil vide noget om forældres og bedsteforældres tid, men til den primære målgruppe hører også ældregrupper, folkeskolen og efterskolerne.

Projekt: “Museum50”
Hjemmesiden Museum50.dk er nu så stor, at det for den besøgende er muligt at se konturerne af den færdige hjemmeside, så hvad består projekt Museum50 af ?

1:  Indsamling af fysiske effekter:
Først og fremmest har det været vigtigt at de fysiske genstande, som afbildes og omtales, er i museets varetægt. D.v.s at museet ejer (med nogle få undtagelser) de mange emner, som i den kommende tid vises på hjemmesiden.

Derefter at alle emners tilstedeværelse i tiåret 1950-60 dokumenteres, enten ved henvisning til bøger, der er offentligt tilgængelige, eller ved tidsfaste annoncer for varen, og her har datidens ugeblade været til uvurderlig hjælp.

2:  Indsamling af Information:
Museum50 ejer efterhånden et ret så stort fagbibliotek om 50´erne, og ved siden af dette har datidens aviser og især ugeblade været af stor værdi som dokumentation. Her indgår også varehuskataloger, som nu er tilgængelige på nettet.

Mange antagelser går ud på, at i dag kendte produkter, først kom til verden i 60´erne, men 60´erne viser sig at være mindre innovativ end vores hukommelse antager. Et eksempel: Jeg troede at Fabers persienner i et stort farveudvalg kom i tresserne – men annoncer for de farvede persienner kom de facto i sidste halvdel af 50´erne.

Her har især brugen af ugeblade været meget nyttig, og jeg er glad for at mediehusene Allers og Egmont, har givet tilladelse til at bruge materiale fra ugebladene, selvfølgelig i en relevant og i et rimeligt omfang. Museum50 samler derfor på 50´ernes ugeblade. (En side om ugebladene er på vej)

En anden uvurderlig side ved ugebladene er de faste Brevkasser om alskens almen menneskeligt forhold Disse brevkasser var datidens psykologer, socialrådgivere, jobkonsulenter og vejledere, og de kvinder der skrev i disse brevkasser, kalder jeg med kærlighed for ”Danmarks kloge koner”.

Disse brevkasser, sammen med de mange jura-, mad- og bolig-brevkasser, giver et uvurderligt indblik i ti-årets hverdagsproblemer, og mange eksempler kommer snart på denne hjemmeside.

3:  Indsamling af vidneudsagn:
Museum50 er et en-mandsforetagende, og jeg gør mig stor umage for at bringe flest mulige udsagn fra enkeltpersoner i form af kildehenviste citater – også for at brugere af siden har let ved at skelne andres udsagn fra mine personlige meninger om dette og hint. Og her er et område af Museum50.dk, som bør give anledning for dem, der har en anden opfattelse, om at komme med indspark via “Kontakt” feltet på forsiden.

Den største værdi ved en videns-samling på nettet, som den vi samler under museum50.dk, er at andre kan gøre mig klogere på et emne, og at jeg derefter kan rette artiklerne ind, så de stadig får større vægt som almen viden.

Også dagens forhold spiller ind på hjemmesidens aktivitet: For et år siden vidste jeg ikke, at det ville være formålstjeneligt at skrive grundigere artikler om dannelsen af FN, Nato og især det fælles marked (I dag under navnet EU), men når disse store organisationers grundlag kommer til debat, er det vigtigt at se disse organisationer i forhold til de borgere, som boede i Danmark på daværende tidspunkt. Og også på disse organisationers indflydelse på borgerne V.N.V.

Projekt Museum50 er i kulturel sammenhæng, som et sandskorn på stranden ved Vesterhavet – men på samme måde som man kan nyde at se havet, og glæde sig over at jordens historie har skabt det sand vi kan betragte, medens vi lader det glide ned over håndfladen og ud mellem fingrene – håber jeg, at man kan have glæde af at nær-studere Museum50.dk

De bedste hilsner
Ole Celert Holmstrøm

NB: Hjemmesiden Museum50.dk forventes at have alle væsentlige artikler på plads inden jul.


Gaver til museum50


Mange mennesker har været så venlige at betænke museumssamlingen med gaver og sponcorater. Hermed en stor tak! “KLik” og se !

Læs hele historien om Gaver til museum50 her

Copyright musum50 2015