Danmark i 50’erne

Museum50 Danmark i 50’erne

Danmark i 50’erne

(Den 9 november 2017): Arbejdet med at ændre menu-rækkefølgen kommer til at tage længere tid end først antaget, da jeg indså muligheden for at opdatere og rykke rundt på tidligere artikler. Som det ser ud nu, forventer jeg at være færdig med opdateringerne først i næste uge.

Seneste artikler (Klik):
En artikel om to samlemapper med glansbilleder fra de tidlige 50´ere
Indianer-fortællinger i 50´erne. Et selvstændigt afsnit af emnet Drengebøger
Byen: Byer og mennesker. En billedkavalkade  om byer og mennesker i V.N.V

Senest opdaterede artikler:
Artikel om Ungdomskorpsene i 50´erne

Væsentlige ord om hjemmesiden “Museum50”:

Som besøgende på hjemmesiden Museum50, er man inde i et eksperimentarium, hvor en enkelt mand prøver at finde ud af, hvad det var der skabte den holdning til tilværelsen, som har været det faste mønster for hans adfærd gennem et langt liv. Hvad var det for informationer han han havde til sin rådighed, hvilke normer rettede ham ind og hvilke generelle stemninger i miljøet påvirkede ham.

Allerede for mange år siden mærkede jeg at min verden, som var indprintet fra jeg var 10 til 20 år, ikke stemte overens med den oplevelse af verden, som krønikefortællere og forfattere præsenterede om tiåret 50 til 60. Deres syn på verden tog udgangspunkt i landets hovedstad. Mit liv blev levet i en afsides provinsby på en ø, nemlig Nykøbing Mors.

Hvordan kan jeg vide, hvor stor forskellen er på mine egne gen og miljøets påvirkning. Ganske enkelt fordi mit inderste jeg er oprørsk og en hel del fandenivoldsk, og i modstrid med min daglige adfærd, hvor jeg har ord for at være utroligt selvdisciplineret, med en nærmest buddhistisk holdning til omverdenen, og denne strid mellem hvad jeg har lyst til, og hvad jeg skal og bør blev mit livs motor. Og samme dilemma kunne såmænd godt stå som et prædikat over 50´erne.

Min måde at indsamle viden på, havde og har stadig antropologisk karakter, – Man skal som person, være inde i det man undersøger – hvilket vil sige, at jeg læser de aviser, ugeblade, seriehæfter og pjecer, som jeg den gang havde inden for rækkevidde, og jeg har efterhånden indkøbt de fleste af de mange ting, som jeg havde i hånden som barn og ung. Jeg kan med genstanden i hånden erindre mig genstandens brugsværdi og plads i tiårets verden.

Mærkværdigvis findes der ikke ét museum ud af Nordjyllands 186 museer, der har har arbejderfamilien i 50´erne som udstillingtema. Nogle steder kan man dog se elementer fra tiden, hvor de indgår i historiske forløb.

Selv om Museum50 som udgangspunkt er en enkelt mands søgen efter sine egne mentale rødder, så har denne søgen bragt både glemt og gemt viden om tiåret frem i lyset. Viden som viser sig at have en bredere interesse. (Jeg sidder lige nu og arbejder på en større artikel om Krabbesholm Sanatorim 1904 til 1956)

Denne tilsyneladende glemsel om tiåret kan bero på, at det er svært at finde sammenhængen i dennee tidsperiode. Nogle historikere mener, at 1947 til 1957 skaber en sammenhæng, andre har andre tidsgrænser, og derfor har det måske været mere interessant at beskæftige sig med skarpt afgrænsede perioder som Besættelsestiden og Retsopgøret, eller tiden med forbrugersamfund og ungdomsoprør, nemlig perioden fra 1957 (ca) til 1972.

For dem der boede i det nord-vestlige Jylland var pulsen fra verden i 50´erne mere en summende fortælling, som langsomt bredte sig, og hvor det var de nære ulykker, der fik en lang levetid i det daglige samvær. Derfor vægtes det historiske stof, som det gør

De bedste hilsner
Ole Celert Holmstrøm

Der arbejdes på siden. Klar igen den 5. november

NB: Hjemmesiden Museum50.dk forventes at have alle væsentlige artikler på plads inden jul.


Gaver til museum50


Mange mennesker har været så venlige at betænke museumssamlingen med gaver og sponcorater. Hermed en stor tak! “KLik” og se !

Læs hele historien om Gaver til museum50 her

Copyright musum50 2015